STICHTING
 DE WOLDENESTAFETTE
    
KvK: 01125634
  
Hans Scholing    Voorzitter
Bert Kikkert Secretaris
Hillien van Dijk Penningmeester
Bert Meijer Wedstrijdsecretaris
Albert Heere 
Hetty van Dijk
Arndrik Westenbrink 
Henk Oosterveen 
Jan ten Kate