De route 2020 wordt aangepast naar marathonafstand 42 km.
Routebeschrijving Woldenestafette 22 september 2018
De route wordt aangegeven met pijlen op de weg met letter W en/of bordjes.
Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen, die niet op de routebeschrijving staan.
Start 11.00-12.00 uur: voorplein Visio Het Huis te Echten (Zuidwolderweg 3-5, Echten)
Afstand  
0,13 km Einde oprijlaan linksaf richting Zuidwolde Zuidwolderweg
0,8 km Op driesprong linksaf richting Zuidwolde, na ca. 130m fietspad op
Einde fietspad (voorbij Cafe Restaurant De Molenhoeve en
het Esso tankstation) ri Hoogeveen (rechts op de weg lopen)
1,5 km Bovenop viaduct rechtsaf richting Zuidwolde (over de Hoogeveense vaart)
2,9 km Na viaduct (A28) 2e weg rechts (bord knooppunt 63) Lubbingerweg
4,3 km Eind van de weg rechtsaf Hoogeveenseweg oversteken (PAS OP!)
naar fietspad, rechtsaf richting Zuidwolde Hoogeveenseweg
4,7 km 2e weg links en vervolgens na 170 meter 1e weg rechts Steenbergen
5,4 km Kruising met Julianalaan schuin oversteken Steenberger Esweg
5,7 km Kruising met Steenbergerweg oversteken PAS OP!
5,9 km Steenberger Esweg vervolgen tot aan het gemeentehuis Raadhuisstraat
 
 
Afstand 1e Wisselplaats: nabij Gemeentehuis Zuidwolde (Raadhuisstraat 2, Zuidwolde)
0,04 km Vanaf wisselplaats na circa 40 meter rechtsaf PAS OP! Hoofdstraat
0,1 km Na 60 meter 1e weg links PAS OP! Weth. Klunderstraat
0,6 km Weth. Klunderstraat vervolgen en bij De Marsen recht oversteken
naar fietspad PAS OP!
fietspad kruist 3x met een weg
0,96 km Einde fietspad rechtsaf, weer fietspad op
1 km Driesprong bij knooppuntbord 62 linksaf Hardlooplaantje
1,95 km 1e weg rechts,
2,07 km eind van de weg linksaf fietspad op Ri Veeningen Meppelerweg
4,54 km In Veeningen linksaf Schoolweg
4,9 km 1e weg rechts Bovenboer
 
 
Afstand 2e Wisselplaats: Bovenboer Veeningen
(info voor auto’s: parkeren bij Dorpshuis, terug via Schoolweg. NIET DOOR BOVENBOER)
Na wissel rechtsaf en weg vervolgen door nieuwbouwwijk Bovenboer
0,5 km Bij kruising linksaf over fietspad ri De Wijk
Fietspad blijven volgen tot in dorp De Wijk, langs Shell pompstation Dorpsstraat
6,3 km Bij gebouw Stichting Welzijn de Wolden Havezate (schuin t.o. cafe De
Wiekslag) oversteken naar de Molenstraat Molenstraat
6,8 km 2e weg rechts J.L.Nijsinghweg
weg rechtdoor vervolgen gaat over in H. Tillemaweg
3e weg links (met de weg mee, schuin links) vervolgen
7,6 km einde van de weg oversteken  
 
 
Afstand 3e Wisselplaats: sporthal De Slenken De Wijk (H. Tillemaweg 63)
Na wissel weg vervolgen, links af richting Koekange over fietspad Slenkenweg
1,0 km na viaduct kruisen van fietspad met weg
2,6 km Rechtdoor over de kruising met de Hoge Linthorst Langedijk
2,9 km Bebouwde kom Koekange, halverwege fietspad (bord richting tennisbanen)
3,2 km Linksaf naar de Meidoorn (Hof van Koekange)  
 
 
Afstand 4e Wisselplaats: Hof van Koekange ( De Meidoorn 16-17, Koekange)
Weg vervolgen langs KIA veld, kruising linksaf Prins Bernardlaan (school dan aan rechterzijde)
0,5 km Eind van de weg rechts Kerklaan
0,7 km Eind van de weg links Dorpsstraat
Spoorweg over Prinsesseweg
Prinsesseweg (linkerzijde garage Gritter) gaat over in Weerwilleweg Weerwilleweg
2,5 km Oversteek N375 VIA ROTONDE PAS OP!
Na rotonde weg vervolgen door Weerwille
3,1 km 1e weg linksaf De Weidenweg
3,7 km In Berghuizen 1e weg rechts Dijkmansweg
4,15 km Over de brug links, weg langs water vervolgen Buitenhuizerweg
6,6 km Bij haakse bocht naar rechts, na ca. 500m in de bocht, schuin naar rechts
7,1 km voor Buitenhuizerweg 5, het smalle schelpenpad op (eigenlijk rechtdoor)
Dit schelpenpad/zandpad komt in de woonwijk uit P. Jochemswal
7,65 km Einde schelpenpad rechtsaf langs sportveld
7,8 km Parallel aan het sportveld, tot waar de weg (Bleekhof) naar links gaat,
7,9 km blijf de weg volgen, Let op: na ca. 100m scherp naar rechts het
schelpenpaadje op bij de woningen langs.
8,1 km Blijf dit paadje volgen, tussen de paaltjes door, tot aan het wisselpunt.  
 
 
Afstand 5e Wissel: tegenover Cafetaria ’t Wold (Dijkhuizen 37-39, Ruinerwold)
Na wissel rechtsaf Dijkhuizen op
0,7 km Voorbij brandweerkazerne, bij verkeersdrempel/wegversmalling
3 km weg oversteken naar fietspad richting Ruinen Wolddijk
 
 
Afstand 6e Wissel: tegenover Café Oosteinde (Wolddijk70, Oosteinde)
Na wissel op rotonde rechtdoor richting Ruinen Oosteinde
5,65 km Fietspad volgen tot in Ruinen
Einde fietspad weg vervolgen via Westerstraat Westerstraat
6,3 km Deze weg vervolgen tot aan de Brink en rechtsaf Brink
6,4 km Op de Brink linksaf naar Hotel Kuik  
 
 
Afstand 7e Wissel: Hotel Kuik (Brink 15, Ruinen)
Na wissel rechts aanhouden Zuivelstraat
0,12 km Na 120 meter linksaf naar Oosterstraat na 300 meter oversteken Oosterstraat
0,4 km naar fietspad aan de linkerkant van de weg
Fietspad naar Echten Echtenseweg
1,1 km Na brug linksaf fietspad richting Hoogeveen Gijsselterweg
2,4 km Onder N375 door (Tunnel)
Fietspad blijven volgen tot kruising fietspaden
4,9 km hier rechtsaf fietspad Commissaris Cramerpad eind is Pesserweg Pesserweg
8,2 km Eind Pesserweg links af richting Echten. PAS OP! Ruinerweg
8,6 km Spoorlijn oversteken LET OP! Zuidwolderweg
8,9 km Weg vervolgen tot Huis te Echten, links af oprijlaan op
 
9,1 km Finish op brug bij Visio Het Huis te Echten (Zuidwolderweg 3-5, Echten)  
Totaal 48,2 kilometer