De Woldenestafette

De Woldenestafette is een sponsorloop door de dorpen van de gemeente De Wolden. De estafetteloop  over 48 kilometer wordt 1x in de 2 jaar georganiseerd, waardoor het unieke karakter van deze loop gewaarborgd blijft.